💐دخترونه💐
اسمتو بنويس ببين چه جمله اي ميشه

 

A: نعمت خدا
B: عشقِ همه
C: معصوم
D: با استعداد
E: خوب اما شکننده
F: احساسي براي ديگران
G: منطقي
H: آرام
I: مودب
J: لذت بردني از زندگي
K: قابل عاشق شدن
L: با مزه
M: عالي
N: مغرور
O: ورزشکار
P: خنده رو
Q: باحال
R: غيرقابل پيش بيني
s; با احساس
T: خالص و حقيقي
U: سودمند و باهوش
V: عصباني
W: بيخيال
X: نابغه
Y: لذت بردني
Z: خوش مشرب

 

موضوعات: 💐دخترونه💐
[ چهارشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 14:59 ] [ ZAHRA ] [ ]
آخرین مطالب